Projecten

Landinrichting Centraal Plateau

Realisatie beekherstel, bermbeplanting en dassenvoorzieningen

Kavelinrichting Centraal Plateau

Aanleg landschapselementen, nieuwe natuur, bos en wandelpaden

Natuurcompensatieplan Buitenring Parkstad Limburg

Inrichtingsplannen voor percelen in Hoensbroek, Schinnen, Kerkrade en Nieuwenhagen

Sportpark Kaalheide te Kerkrade

Planvoorbereiding voor renovatie twee natuurgras-sportvelden op sportpark Kaalheide

Ruimtelijke onderbouwing Koningshof

Herbestemmen Hoeve Koningshof van agrarisch bedrijf naar kleinschalige toeristische ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Heerlickheit Montfort

Succesvolle subsidieaanvraag Regiofonds Midden-Limburg

Urdal/Scharberg deel 2

Ecologisch herstel en versterking van landschappelijke kwaliteiten

Directie en toezicht IP Catsop

Directie en toezicht IP Catsop

Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van het groene park en natuurgebied te Beek

Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied

Verbetering waterverdeling Maasnielderbeek - Leigraaf te Roermond

ViForis werkt aan een betere waterverdeling tussen de Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond.

Landschapspark de Graven

Beekherstel en landschapsverfraaiing de Kakkert

Corio Glana

Ontwikkeling van een beekdal in breed perspectief

Hockeyclub Basko

Renovatie kunstgrasvelden tot semi-watervelden

Ontkluizing Rode Beek

Door sanering mijnsteenberg krijgt de beek weer ruimte

Herstel kasteelpark Elsloo

Historisch park in oude luister hersteld

Koningshoeven Natuur

Hoogveenontwikkeling in landinrichtingsproject de Peelvenen

Gemeente Beesel

Inspraakprocedure in kader gemeentelijke structuurvisie

Herinrichting Geleenbeek

Realisatie van een waardevol buitengebied in Sittard-Geleen

Kop van Ooijen

Reactivering Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Woningbouw Liduinahof

Uitwerking stedenbouwkundig plan tot uitvoering gereed bestek

Multifunctioneel sportpark de Meulebèèk

Uitbreiding en vernieuwing sportpark te Wanssum

Uitbreiding Sportpark de Joffer

Uitbreiding van Sportpark de Joffer met een pupillenveld

Bemelerberg

Uitbreiding en herstel hellingschraallanden op de Bemelerberg

Gebiedsvisie Anstelvallei Kerkrade

Typisch Limburgs landschap als basis voor economische ontwikkeling

Ontkluizing Caumerbeek

Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk, beekdalontwikkeling in krimpregio

Uitbreiding Sportpark de Joffer
Uitbreiding van Sportpark de Joffer met een pupillenveld
Bemelerberg
Uitbreiding en herstel hellingschraallanden op de Bemelerberg
Ontkluizing Caumerbeek
Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk, beekdalontwikkeling in krimpregio

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Contact - ©2018 Design by Gewoon Grafisch | DForce webdesign